1 juli 2021 zal de (sales)geschiedenisboeken in gaan als de dag dat cold calling voor altijd zou veranderen. Dan treedt er namelijk een wetswijziging in de Telecommunicatiewet in werking. Welke impact heeft dat op consumenten en bedrijven? Hoe kan je hier als sales- of marketingafdeling rekening mee houden? In deze blog kijken we naar de belangrijkste gevolgen voor de toestemming. We hebben tevens een informatiesheet gemaakt en de belangrijkste punten van de nieuwe wetswijziging 2021 uiteengezet.

De reden voor de wijziging in de Telecommunicatiewet

De wetswijziging in het kort: consumenten mogen vanaf 1 juli 2021 alleen gebeld worden voor commerciële, charitatieve en ideële doeleinden wanneer zij daar expliciete toestemming voor hebben gegeven, óf als er sprake is van een klantrelatie. Als bedrijf mag je dus niet zomaar iemand benaderen. Hiermee komt cold calling te verdwijnen.

Het doel van deze wetswijziging is dat het voor zowel bedrijven als consumenten duidelijk is wanneer iemand gebeld mag worden. Beide partijen zullen de gevolgen gaan ondervinden. Op marketinggebied zal deze wetswijziging flinke impact hebben op de manier waarop consumentendata mag worden geworven en gebruikt voor telemarketingdoeleinden.

Verplichting tot toestemming: ‘Ja, tenzij’ wordt ‘nee, tenzij’

Momenteel kunnen bedrijven hun koude acquisitie lijst met consumenten nog vrijwel allemaal bereiken; deze hoeft alleen maar langs het bel-me-niet-register (BMNR) en je eigen recht-van-verzet-lijst te worden gehaald. Deze mensen verwijder je uit de bellijst en de overgebleven consumenten op de lijst mag je gewoon contacten.

Wanneer mag je de verwijderde consumenten toch bereiken? Er gelden drie uitzonderingen op het verbod op ongewenste communicatie:

  1. Wanneer het communicatiemiddel er specifiek voor is opgezet: een chatbot is een voorbeeld van een communicatiemiddel wat er specifiek voor is opgezet.
  2. Wanneer er expliciete toestemming is verworven: expliciete toestemming geldt alleen wanneer je de contactgegevens hebt verkregen van het persoon of bedrijf wat je wilt benaderen én voor het specifieke doel waarvoor jij deze wilt benaderen.
  3. Wanneer er sprake is van een klantrelatie: bij de klantrelatie is het belangrijk dat je contact met iemand opneemt over gelijksoortige producten, diensten of schenkingen.

De belangrijkste wijziging is de shift van ‘ja, je mag mij contacten, tenzij…’ naar ‘nee, je mag mij niet contacten, tenzij…’. Nu is het ‘ja, tenzij’, omdat mensen zich kunnen inschrijven voor een register, maar anders gewoon gecontact mogen worden. Dit wordt omgedraaid naar ‘nee, tenzij’, waardoor je alleen contact op mag nemen voor mensen die hier toestemming voor hebben gegeven. Hiermee worden de drie uitzonderingen op het verbod op ongewenste communicatie het uitgangspunt.

De andere implicaties: hoe nu verder?

Dit was nog maar het tipje van de sluier. Want wat verstaan we precies onder een klantrelatie, wat gaat er wijzigen voor de herkenbaarheid van nummers, hoe werkt dit voor goede doelen, welke eisen worden er gesteld aan toestemming en mag je ZZP-ers wel gewoon benaderen? Terechte vragen, waar wij gelukkig het antwoord op hebben! Die vind je in onze gratis informatiesheet.

Het belang om op een duidelijke, creatieve en aantrekkelijke wijze toestemming te verkrijgen van niet-klanten is een must – net als het goed vastleggen voor de bewijslast. Download onze informatiesheet om geïnformeerd en beschermd te zijn. Hierin geven wij tips voor een implementatie die voldoet aan de wet en waarom jij hoge boetes kunt voorkomen!